D E R V Y N A S

ir vakarienė su Lotz Riesling Trocken @ Sofa de Pancho.

nuotraukos Algirdo Solomino.

Share: